Gayrimenkul Değerlemenin Tanımı

Gayrimenkul Degerleme

Gayrimenkul veya Taşınmaz Değerleme faaliyetleri, mimarlık, mühendislik, harita, planlama, ekonomi gibi bir çok farklı disiplinden faydalanan, belli bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından her yıl yapılmakta olan sınavlarda başarılı olunması halinde verilen uzmanlık belgesi ile tescillenen Gayrimenkul Değerleme Uzmanı  unvanına sahip, tercihen mimarlık, şehir planlama, inşaat, harita ve ziraat mühendisliği olmak üzere en az 4 yıllık lisans programlarından mezun olma şartı olan kişiler  tarafından bilimsel çalışmalara dayalı olarak icra edilen meslek dalıdır.

Gayrimenkul Değerleme İşlemleri;

Üzerinde yapılaşma olan veya olmayan arsalar ile arsalar üzerinde geliştirilen projeler,  konut veya ticari nitelikli binalar içindeki bağımsız bölümler, tarihi yapılar, ticari yapılar (otel, hastane, plaza, işhanı, vb.) üzerinde ekili ürün olan veya olmayan tarlalar gibi çok çeşitli vasıflara sahip olabilen bir gayrimenkule ait adil, bağımsız, tarafsız olarak belirlenen, rapor içeriğinde açıkça belirtilen herhangi bir tarihteki parasal değerinin tespitinin yapılması olarak açıklanabilir. Gayrimenkul değerleme raporları, herhangi bir gayrimenkulün kullanım amacına göre güncel piyasa şartlarındaki satış değeri, kira değeri veya kullanım değerlerinin tespiti için düzenlenebilir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı sıfatına sahip olan kişiler, mesleklerini icra ederken; güncel ekonomik göstergeleri, konjektörleri, jeopolitik  gelişmeler ile çevresel şartları iyi analiz edebilme, herhangi bir etki altında kalmadan ve herhangi bir kuşkuya yol açmayacak nitelikte, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine bağlı, yetkin, gelişmiş piyasa koşullarına sahip dünya ülkelerinde genel olarak kabul edilen standartlara uygun ve gayrimenkulün niteliğine göre doğru  yaklaşımların kullanıldığı raporları düzenleyebilecek niteliklere sahip olmalıdırlar.

Uzmanlar çalışmalarını Uluslararası Değerleme Standartları’na (UDES) bağlı olarak yapmaktadır. Ülkemizde bulunan uzmanlar, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) çatısı altındadır. Henüz sektöre ait faaliyetlerin yasal çerçevesini oluşturacak Meslek Yasasının bulunmaması sebebi ile sektöre ait Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’ nin (TDUB) düzenleme çalışmaları olmasına karşılık, esas olarak faaliyetlerin düzenlenmesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılmaktadır. Aynı zamanda sektörün ülkemizdeki en büyük müşterisinin Bankacılık Kuruluşları olması sebebi ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ nunda (BDDK) faaliyetleri düzenleme çalışmaları da bulunmaktadır. Bankacılık Sektörü dışında özel iş, yatırım değerlemeleri, fizibilite işlemleri için de yapılan gayrimenkul değer tespitleri yapılmaktadır.


Sunduğumuz hizmetler sizi ilgilendiriyorsa bize telefonunuzu bırakın, danışmanlarımız sizleri arayıp bilgilendirsin. 09:00 - 18:00 saatleri arasında sizlere dönüş yapıyoruz.