Müteahhit Tekliflerinin Değerlendirilmesine Esas Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti

Müteahhit Tekliflerinin Değerlendirilmesine Esas Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti Müteahhit firmaların teklifleri ve teklif eki projeleri üzerinden verilen teknik ve hukuki danışmanlık hizmetidir.

 • Mevcut taşınmazlarınızın bina/site içindeki konumlarına ve niteliklerine göre şerefiyeli Gayrimenkul Değerleme Raporları’nın hazırlanması. (SPK Lisanslı Değerleme Firması tarafından hazırlanan bu raporlar, yeni projede paylaşım ve dağılımlarının zeminini oluşturmaktadır.)
 • Hak sahiplerinin isteklerinin geniş katılımlı toplantılar, interaktif ortamlarda yapılan forumlar ve benzeri iletişim araçları ile belirlenmesi.
 • Kentsel Dönüşüm Kararı alan binaların müteahhit firmalardan teklif alınmasının beklenmesi.
 • Alınan teklif ekinde yer alan mimari projelerin, teknik şartnamelerin ve sözleşme maddelerinin karşılaştırılması sonucunda uygulanabilir nitelikte, ihtiyaçlara en yakın ve en karlı projenin seçiminin yapılması.
 • Müteahhit firmaların sunduğu fizibilite raporunun incelenmesi, teklif ekinde yer alan mimari proje üzerinden satılabilir alanların ayrıştırılması, müteahhit firma kar/maliyet oranının hesaplanması, beyan edilen karlılık oranının gerçekliğinin ortaya çıkarılması.
 • Kabul edilen ve uygulanabilir mimari proje üzerinden hazırlanacak 2. Gayrimenkul Değerleme Raporu sayesinde hak sahiplerinin ve müteahhit firmanın paylaşım ve dağılım listelerinin yapılması. (SPK Lisanslı Değerleme Firması tarafından hazırlanır.)
 • Hak sahipleri ve müteahhit firmanın katılım oranlarının değerleme raporuna göre hesaplanması.
 • Kabul edilen ve uygulanabilir mimari proje üzerinden hazırlanacak 2. Gayrimenkul Değerleme Raporu sayesinde hak sahiplerinin ve müteahhit firmanın paylaşım ve dağılım listelerinin yapılması. (SPK Lisanslı Değerleme Firması tarafından hazırlanır.)
 • Yeni inşa edilecek bina ile ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması.
 • Hak sahiplerinin, anlaşacağı müteahhit firma ile kat karşılığı inşaat sözleşmelerin imzalanması, gerekli devir ve teminat işlemlerinin yapılması
 • Kesin imar durumuna göre, teklif ekinde yer alan yapı alanlarının, ilgili belediyenin onayladığı yapı ruhsatında müteahhit lehine inşaat alanı artışı olması halinde sözleşmede revize yapılması.
 • İnşaat sürecinin takibi, inşaat ilerleme raporlarının hazırlanması, sözleşme ve teknik şartnameye uygunluğun kontrol edilmesi, gerektiğinde müteahhit firmaya hukuki yollar ile gerekli yaptırımların uygulanması.
 • İnşaatların teknik şartname ve sözleşmeler doğrultusunda tamamlanması.
 • İnşaatın tamamlanması ile birlikte yapı kullanma izin belgesinin alınma sürecinin takibi, hak sahiplerine kat mülkiyet tapularının teslimlerinin yapılmasının takibi.

Dar Kapsamlı Danışmanlık Hizmeti, müteahhit firmaların verdiği tekliflerin ekindeki teknik şartname ve mimari projeler üzerinden en etkin ve en verimli teklifin seçilmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi, inşaatın teknik şartname ve projlerine uygun olarak bitirilerek teslim edilmesinin garantilenmesi konularında destek sağlamaktadır. Etik kurallar gereği ve kuşkuya yol açmamak adına, bu tip danışmanlık türünün hizmet bedeli apartman/site yönetiminden tahsil edilmektedir. Ancak verilen bu hizmet kısmen müteahhit firma görevi kapsamına girmektedir. İstendiği takdirde sözleşmeye eklenecek madde/maddeler ile işveren olan apartman/site yönetiminin, müteahhit firmadan, danışmanlık firmasına ödenen hizmet bedelini müşavirlik bedeli adı altında talep edebilmektedir.


Sunduğumuz hizmetler sizi ilgilendiriyorsa bize telefonunuzu bırakın, danışmanlarımız sizleri arayıp bilgilendirsin. 09:00 - 18:00 saatleri arasında sizlere dönüş yapıyoruz.