Proje Geliştirmesine Esas Kapsamlı Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmeti

Proje Gelistirmesine Esas Kapsamli Kentsel Donusum Danismanlik Hizmeti

Proje Geliştirmesine Esas Kapsamlı Danışmanlık Hizmeti hak sahiplerinin katılımı ve istekleri ile mimari projelerin hazırlanması ve gerekli tüm teknik ve hukuki dokümanların hazırlanarak, müteahhit firmalara çağrıda bulunulması esasına dayanır. Cantekinler Kentsel Dönüşüm Danışmanlık olarak, hak sahiplerinin söz sahibi olmasını ve haklarının tam olarak korunmasını sağlayan, geniş katılımlı Proje Geliştirilmesine Esas Kapsamlı Danışmanlık Hizmeti seçeneğini tavsiye etmekteyiz.

 • Mevcut taşınmazınızın bina/site içindeki konumlarına ve niteliklerine göre şerefiyeli Gayrimenkul Değerleme Raporları’nın hazırlanması. (SPK Lisanslı Değerleme Firması tarafından hazırlanan bu raporlar, yeni projede paylaşım ve dağılımlarının zeminini oluşturmaktadır.)
 • Gayrimenkullerin üzerinde yer aldığı arsanın, güncel imar durumunun ve aplikasyon krokisinin alınması, olası plan tadilatlarının irdelenmesi.
 • Mevcut yapı/yapıların üzerinde bulunduğu arsa üzerinde proje geliştirme çalışması yapılarak, hak sahiplerinin talepleri dikkate alınarak yeni inşa edilecek bina hakkında ön tasarım ve avan projelerinin üretilmesi. Hak sahiplerinin isteklerinin geniş katılımlı toplantılar, interaktif ortamlarda yapılan forumlar ve benzeri iletişim araçları ile belirlenmesi ve makul talepler doğrultusunda ön tasarım ve avan projede değişikler yapılması ve gerekli çoğunluk ile avan projenin son halinin kabul edilmesi.
 • Geliştirilen mimari avan projesi üzerinden inşaat maliyetlerinin, binanın emsale dahil alanlarının satış gelirinin ve müteahhit karının hesaplanması.
 • Hak sahipleri ve müteahhit firmanın katılım oranlarının hesaplanması.
 • Yeni inşa edilecek bina ile ilgili teknik şartnamenin hazırlanması.
 • Kabul edilen ve uygulanabilir avan proje üzerinden hazırlanacak 2. Gayrimenkul Değerleme Raporu sayesinde hak sahiplerinin ve müteahhit firmanın paylaşım ve dağılım listelerinin yapılması. (SPK Lisanslı Değerleme Firması tarafından hazırlanır.)
 • Yeni inşa edilecek bina ile ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması.
 • Hak sahiplerinin çoğunluk kararı ile mutabakata vardığı kentsel dönüşüm dosyasının hak sahiplerine teslimi.
 • Hak sahiplerinin, belirlenen şartlar üzerinden anlaşacağı müteahhit firma ile kat karşılığı inşaat sözleşmelerin imzalanması, gerekli devir ve teminat işlemlerinin yapılması
 • İnşaat ile ilgili kesin ve uygulama projelerin ilgili belediyede tasdik işlemlerinin ve yapı ruhsatlarının alınmasının takibi.
 • Kesin imar durumuna göre ilgili belediyenin onayladığı yapı ruhsatında müteahhit lehine inşaat alanı artışı olması halinde sözleşmede revize yapılması.

Taahhüt edilen hizmetlerin dışında, hak sahiplerinin talebi doğrultusunda sözleşmeye ilave edilebilecek opsiyonlar:

 • İnşaat sürecinin takibi, inşaat ilerleme raporlarının hazırlanması, sözleşme ve teknik şartnameye uygunluğun kontrol edilmesi, gerektiğinde müteahhit firmaya hukuki yollar ile gerekli yaptırımların uygulanması.
 • İnşaatların teknik şartname ve sözleşmeler doğrultusunda tamamlanması.
 • İnşaatın tamamlanması ile birlikte yapı kullanma izin belgesinin alınma sürecinin takibi, hak sahiplerine kat mülkiyet tapularının teslimlerinin yapılmasının takibi.

Proje Geliştirilmesine Esas Kapsamlı Danışmanlık Hizmeti, hak sahiplerinin kendileri arasında ve proje üzerinde mutabakatları konu alan, kentsel dönüşüm sürecinin en zor ve zaman alan aşamalarını kapsamaktadır. Bu süreç sonunda müteahhit firmalara, sorunsuz bir proje dosyası ve proje alanı teslimi yapılmakta, aşamalarda büyük bir kolaylık sağlanmaktadır. Etik kurallar gereği ve kuşkuya yol açmamak adına, bu tip danışmanlık türünün hizmet bedeli apartman/site yönetiminden tahsil edilmektedir. Ancak verilen bu hizmet, kısmen müteahhit firma görevi kapsamına girmektedir. İstendiği takdirde sözleşmeye eklenecek madde/maddeler ile işveren olan apartman/site yönetiminin, müteahhit firmadan, danışmanlık firmasına ödenen hizmet bedelini müşavirlik bedeli adı altında talep edebilmektedir.


Sunduğumuz hizmetler sizi ilgilendiriyorsa bize telefonunuzu bırakın, danışmanlarımız sizleri arayıp bilgilendirsin. 09:00 - 18:00 saatleri arasında sizlere dönüş yapıyoruz.