Yüklenici (müteahhit) ve Yatırımcı Firmalar ile Kurum ve Kuruluşlara Verilecek Danışmanlık Hizmeti

Yuklenici (muteahhit) ve Yatirimci Firmalar ile Kurum ve Kuruluslara Verilecek Danismanlik Hizmeti

Günümüz kentlerinde, yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir  mekanlar yaratmadaki en büyük engel, sıkışık kent dokusu içinde, yeterli sayıda ve özelliklerde arsa stoğunun olmamasıdır. Ülkemizde kentlere olan göç akımı, 1950’ li yıllardan başlayarak hız kazanmış, gecekondu olarak bilinen işgalli arazilere inşa edilen yapılar ile kentler hızlı ve plansız yapılaşma örneklerine sahne olmuştıur. Bu durum karşısında, planlı kentleşmenin sağlanması için 1957 yılında ilk imar kanunu kabul edilmiştir. Ancak, dönemin popülist uygulamaları, planlı kentleşmeye geçişin önünü tıkamış ve günümüzde sıkça karşımıza çıkan,  yapı ve yaşam kalitesi düşük, sürdürülebilirliği olmayan kent dokularının oluşmasına yol açmıştır.

2012 yılında 6306 sayılı kanunun kabulü ve ilgili yönetmeliklerin uygulamaya girmesi ile mülkiyet haklarının korunarak, afet risklerine karşı hazırlıklı, sürdürülebilir kentlere dönüşümün gerçekleştirilmesi fırsatı yakalanmıştır.

Bu kapsamda yüklenici (müteahhit) ve  yatırımcı firmalar ile kurum ve kuruluşlara verilecek danışmanlık hizmeti, kentsel ölçekte afet riskine hazır, sürdürülebilir ve yaşam kalitesi yüksek mekanlar yaratmayı hedefleyen kurum ve kuruluşlar, kent merkezinde yatırım fırsatı arayan ancak, istenilen niteliklere sahip arsa bulamayan yüklenici (müteahhit) firmalar ile aranan niteliklerde ve yapılaşma koşullarına sahip, kentsel dönüşüm fırsatından yararlanmak isteyen, halihazırda üzerinde yapılaşma olan imarlı parsellerin hak sahiplerinin, tarafların istekleri doğrultusunda uygun bir noktada uzlaştırılmasını amaçlayan, bire bir görüşme esaslı çalışmalardır.


Sunduğumuz hizmetler sizi ilgilendiriyorsa bize telefonunuzu bırakın, danışmanlarımız sizleri arayıp bilgilendirsin. 09:00 - 18:00 saatleri arasında sizlere dönüş yapıyoruz.