Kentsel Dönüşüme Genel Bakış

Kentsel Donusum

16.05.2012 yılında kabul edilerek yürülüğe giren “6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Kanunu” halk arasında bilinen adı ile “Kentsel Dönüşüm Kanunu” kapsamında, deprem riski altında olan alanlarda, fiziki ve statik yönden zayıf olan ve deprem esnasında can ve mal güvenliği yönünden gerekli dayanımı sağlamayacak durumdaki binaların tespit edilmesi ve bu yapıların en son deprem yönetmelikleri doğrultusunda yenilenmesi amaçlanmıştır. Kentsel Dönüşüm Projelerinin teşvik edilmesi amacı ile kanun kapsamında hak sahiplerine avantaj sağlayacak kolaylıklar hayata geçmiştir.

6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında oluşan avantajlar sayesinde, hak sahiplerinin gayrimenkulleri yenilenerek olası deprem afetinin getireceği can ve mal  zararı riski azaltılmakta,  yapılar ve mekanlar rakamsal olarak değer kazanmakta ayrıca bir çok inşaat firması ve çalışanına istihdam olanağı sağlanmaktadır. Ancak kentsel dönüşümün amacını sadece bir bina veya binalar topluluğunun yıkılarak yenilenmesi değil, bir felsefe olarak ele almak en doğru yaklaşım olacaktır. Günümüz inşaatçılık ve belediyecilik anlayışında, kentsel dönüşümün bir felsefe olarak uygulanma fikri kenara itilmekte, müteahhit firmalar açısından eşsiz bir rantsal dönüşüm hamlesine ortam hazırlanmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasının  en temel sebebi ise; Hak sahiplerinin yasa kapsamında yenilecek olan binaları ile ilgili teknik ve hukuki konularda yeteri kadar bilgi edinmesini sağlayacak açık bir kaynağa erişimlerinin olmaması  veya uzmanlık konuları dışında olması sebebi ile yasa uygulamalarının yeteri kadar anlaşılamamasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda öncelikli hedef, inşaat firmalarının kar amacı güden, asıl hedef firma kazancına yönelik, kimi zaman estetik ve teknik kaygılardan uzak uygulamalarının yerine, kentsel dönüşümü hak sahipleri lehine en avantajlı, en karlı ve en tatmin edici yaşam alanlarına kavuşmalarını sağlar nitelikte hukuki ve teknik çerçevenin oluşturulması olmalıdır. Bu çerçevenin sağlam bir temel üzerine oluşturulması genel olarak hafife alınmakta, konu hakkında yeterli bilgi ve uzmanlığı olmayan hak sahipleri, yakın çevreden, yazılı ve görsel medyadan edindikleri kimi zaman yanlış bilgiler doğrultusunda ve müteahhit firmaların taraflı yönlendirmesi ile hareket ederek kentsel dönüşüm projesine başlamaktadırlar. Ancak işin içine girildiğinde durumun sanılandan çok daha farklı olduğu anlaşılmakta ve çoğu zaman iş işten geçmiş olmaktadır.

6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Kanunu – Kentsel Dönüşüm Kanunu ’nun kabul edildiği 16.05.2012 tarihinden itibaren, yakın komşuluğumuzdaki birçok binanın bu kapsamda yenilendiğine tanık oluyoruz. Bu yenilenme faaliyetinin ivmesi her gün artmakta olup, günümüz modern kentlerinde yenilenmesi gereken yapı stoğu dikkate alındığında, bu sürecin önümüzdeki 30 – 40 yılın inşaat sektörüne damgasını vuracağı kesinlik kazanmıştır. Ancak, ilk dalga denilebilecek olan dört yılda profesyonel destek alınmadan başlanan kentsel dönüşüm projelerinden zarara uğrayan yüzlerce hak sahibi hakkını mahkemelerde aramak zorunda kalmış ve kalmaya devam etmektedir. Sizler de bir gün bu duruma düşebileceğiniz unutulmamalı ve işin başında profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti almalısınız.

Cantekinler Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık bu kanun kapsamına giren, yıkılarak yenilecek olan veya yıkılmadan güçlendirme işlemleri yapılacak olan yapıların hak sahiplerine, kentsel dönüşüm sürecinin ilk adımından itibaren her türlü teknik ve hukuki desteğin verilmesi amacı ile güvenilir, kapsamlı, ilkeli ve tatminkar sonuçlar doğuran danışmanlık hizmetleri vermektedir.


Sunduğumuz hizmetler sizi ilgilendiriyorsa bize telefonunuzu bırakın, danışmanlarımız sizleri arayıp bilgilendirsin. 09:00 - 18:00 saatleri arasında sizlere dönüş yapıyoruz.