Kentsel Dönüşüm Projesi Aktörleri

Kentsel Dönüşümün Anlamı Nedir?
13 Haziran 2016
En Etkili ve En Verimli Kullanım Analizi
14 Haziran 2016
Tümünü Göster

Kentsel Dönüşüm Projesi Aktörleri

Kentsel Dönüşüm Projesi Aktörleri Kimlerdir?

Kadromuz-CantekinlerKentsel Dönüşüm Projesi, başlangıcından sonuna kadar farklı meslek grupları tarafından sürdürülen farklı aşamaların bir bütünüdür. Dönüşüm projelerinin başlangıcında temel rolü, herhangi bir yapının hak sahipleri oluşturmaktadır. Hak sahiplerinin en az bir tanesinin, belli bir oranda pay sahibi ve tamamının sahibi olunan olduğu yapı ile ilgili olarak yerel yönetimden riskli yapı tespiti talebi ile kentsel dönüşüm ile ilgili ilk adım atılmaktadır. İkinci adımda Bakanlık tarafından lisanslandırılan firmalar tarafından, yapının riskli olup / olmadığına hükmeden tespit raporu düzenlenir. Üçüncü adımda devreye T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı girmektedir. Bakanlığa bağlı İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından deprem risk raporunun onaylanmasının ardından, yapının hak sahiplerine, yapının riskli yapı olduğunu onaylayan tebligatlar yapılır. Ardından yapının hak sahiplerinin en az 2/3 oranındaki çoğunluğun alacağı karar sonrasında tekrar İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne ilgili karar tebliğ edilir. Kentsel Dönüşüm Projesinin resmileşmesi ile birlikte, mevcut yapının hak sahiplerine ait bağımsız bölümlerin değer tespiti için SPK Lisansına sahip değerleme kuruluşu tarafından, kentsel dönüşüm gayrimenkul değerleme raporu düzenlenir. Aynı süreç içinde alınacak kira yardımları ve kentsel dönüşüm kredilerinin temini ile ilgili Bakanlık tarafından çalışmalar yapılır. Yine değerleme raporu sürecinde binanın yıkılarak yeniden yapılması veya güçlendirmesi işini yüklenecek olan müteahhit firma ile anlaşma yapılarak, inşaat gerekli tüm proje, sözleşme, şartnamelerin hazırlanması ve ruhsat alınması işlemleri tamamlanır. Geriye kalan süreçte inşaat firması tüm inşaat işlemlerini tamamlar ve binanın yapı kullanma izin belgesi (iskan) alımını sağlayarak, hak sahiplerine teslimler yapılır. 

kentsel donusum projesiKentsel Dönüşüm Projesi İçin Danışmanlık Alınması Gerekli mi?

Kentsel Dönüşüm Projesi için, profesyonel anlamda hukuki ve teknik destek alınması mecburi değildir. Ancak danışmanlık desteğinin çok önemli bir faydalarının olduğu dikkate alınmalıdır. Özellikle şartname ve sözleşme aşamasında alınacak hukuki danışmanlık ve uygulanacak mimari proje, inşaat teknik şartnamesi, yeni projedeki dağılımlar, inşaatın kontrolü aşamalarında alınacak teknik danışmanlık hizmetleri, hak sahiplerinin mağdur olmaması ve istedikleri sonuçları almaları için gereklidir.

Kentsel Dönüşüm Projesi Zorunlu Katılımcılarının Listesi:

  • Hak sahipleri
  • Yerel Yönetim.
  • Bakanlık Lisansına sahip yapı doğal afet risk tespit firması
  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  • İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
  • İnşaat Firması

Kentsel Dönüşüm Projesi Tercihli Katılımcılarının Listesi:

  • Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Firması (Bünyesinde mimar, inşaat, elektrik, makine mühendisleri, şehir plancısı, değerleme uzmanı, kentsel dönüşüm uzmanı, bilirkişi, avukat, teknik personel ekibini barındıran, kentsel dönüşüm öncesi ve sürecin tamamlanmasına kadar geçen sürede gerekli tüm desteğin tek çatı altında toplandığı danışmanlık firmaları)(*)
  • Avukatlar (Sadece sözleşme ve inşaat sürecinde hukuki işlemlerin yapılması)
  • Proje Takip Firması (İnşaat sürecine kontrollük hizmeti)

(*) Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Firması tercihli katılımcı listesinde yer alan diğer tüm katılımcıların tek çatı altında birleştiği kuruluştur. Cantekinler Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık bu alanda profesyonel destek vermektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Sunduğumuz hizmetler sizi ilgilendiriyorsa bize telefonunuzu bırakın, danışmanlarımız sizleri arayıp bilgilendirsin. 09:00 - 18:00 saatleri arasında sizlere dönüş yapıyoruz.