Kentsel Dönüşümün Anlamı Nedir?

Özel Değer Nedir?
12 Haziran 2016
Kentsel Dönüşüm Projesi Aktörleri
13 Haziran 2016
Tümünü Göster

Kentsel Dönüşümün Anlamı Nedir?

Kentsel Dönüşümüm Anlamı Nedir?

Kentsel Dönüşümün anlamı, en basit açıklaması ile kentlerin bir kısmının veya bölgesel anlamda geniş kapsamlı olarak, geçerli inşaat standartlarının altında olan yapı stokundan arındırılarak yenilenmesi şeklinde açıklanabilir. Kentsel Dönüşüm uygulamalarının amacı, doğal afet riski bulunan alanlarda, fiziki bakımında can ve mal güvenliğini sağlayamayan yapıların yıkılarak, doğal afet riskine hazır kentler yaratmaktadır. ne olduğuna verilecek doğru cevap, bugün kentlerimizde yaşanan sürecin dışında, aslında daha derin bir anlamı olduğudur. Bu açıklamayı yaparken,  Kentsel Dönüşüm ile Kentsel Yenileme terimlerinin karıştırılmaması gereklidir. Her iki terimin açılımı birbirlerine yakın olsa da, uygulama farklılığı sebebi ile birbirlerinden ayrışmaktadırlar.

kentsel donusumun anlami

Ülkemizde Kentsel Dönüşümün Anlamı:

Ülkemizde uygulanan kentsel dönüşüm projelerinde, ülkenin gelişmişlik seviyesi ile paralel olarak kapsamı dar tutulan bir seyir görülmektedir. Kentsel dönüşüm projelerinin olmazsa olmazı sosyolojik yön büyük oranda göz ardı edilmekte, çalışmalar daha yüzeysel ve hızlandırılmış şekilde uygulanmaya çalışılmaktadır. Bunun temel sebebi ise kentsel dönüşüm projesinin arka planında, bir çok bilim dalının içine dahil olduğu, uzun, detaylı ve masraflı bir çalışmanın yapılması gerekliliğinin olması, ülkemiz yerel yönetimlerinin ise ortaya çıkacak yüksek maliyetleri kısma çabası ve kentin sosyolojik geleceği ile ilgili karar almada yetersiz olmalarıdır. Bu durumda uygulamanın adı Kentsel Dö… şeklinde yarım kalacak olması muhtemeldir. Uygulamada felsefi yaklaşım ve sosyolojik parametreler dikkate alınmadan alınacak her türlü kara kısa vadede çözüm sağlıyor gibi gözükse de gelecekte farklı sorunları ile geri gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Kentsel Dönüşümün Anlamı, konun tarafları olan yerel yönetimler ve kent halkı tarafından iyi kavranmalı, kanunlar ile yakalanan fırsatlar iyi değerlendirilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Sunduğumuz hizmetler sizi ilgilendiriyorsa bize telefonunuzu bırakın, danışmanlarımız sizleri arayıp bilgilendirsin. 09:00 - 18:00 saatleri arasında sizlere dönüş yapıyoruz.